19 Uitdagingen voor Borstvoeding die u niet kan negeren

Als de titel van dit artikel je tegen de borst stuit, kun je beter stoppen en mijn artikel 141 Redenen om borstvoeding te geven lezen.

Het doel van deze beide artikelen is u een uitgebreid overzicht te geven van het onderzoek dat u kan helpen bij uw voedingsbeslissingen.  Helaas zijn we allemaal onderhevig aan “vooringenomenheid” (de neiging om te zoeken naar bewijs dat onze eigen conclusies ondersteunt of feiten te interpreteren op een manier die onze vooropgezette ideeën bevestigt).

Dus of je nu voor of tegen borstvoeding bent, hier zijn een paar dingen die je moet weten.

 

1. Een substantieel onderzoek wijst uit dat de voordelen van borstvoeding niet afkomstig zijn van borstvoeding

Er is een fatale fout in de vele studies die de voordelen van borstvoeding aantonen. In bijna geen van de studies wordt gecontroleerd voor factoren die geen verband houden met borstvoeding en die de gezondheid van baby’s beïnvloeden. Deze factoren omvatten fundamentele demografische gegevens zoals inkomen, opleiding, toegang tot gezondheidszorg, gezinsstructuur en carrièredynamiek van de moeders.

 

Een studie die zich richtte op broers en zussen binnen hetzelfde gezin en kinderen in dezelfde verzorgingscontext vergeleek die borstvoeding hadden gekregen versus flesvoeding, toonde geen statistisch geldige verschillen aan bij kinderen van 4 tot 14 jaar. De conclusie was dat de vermeende voordelen van borstvoeding meer te maken hebben met de demografische groep die ervoor kiest borstvoeding te geven dan met de borstvoeding zelf. Referentie

2. Baby’s met flesvoeding hebben minder vaak notenallergieën

In een Australisch onderzoek onder 15.000 ouders werd vastgesteld dat borstgevoede baby’s twee keer meer kans hebben op notenallergieën dan baby’s die flesvoeding krijgen. Referentie

3. Moedermelk kan giftige chemicaliën bevatten

Sommige giftige stoffen waaraan moeders in het milieu worden blootgesteld, komen in de moedermelk terecht. Toxines in de formule kunnen worden getest en gecontroleerd. Referentie

 

4. Studie vond correlaties tussen borstvoeding en loodconcentraties

In deze studie werd de duur van de borstvoeding vergeleken met de loodconcentratie en werd vastgesteld dat hoe langer borstvoeding werd gegeven, hoe hoger de loodconcentratie in het bloed was. Referentie

5. Studie vond geen beschermend effect van borstvoeding tegen allergieën en astma bij kinderen

Op de leeftijd van 6 en een half jaar, vond deze studie geen vermindering van astma of allergieën bij kinderen die borstvoeding kregen. Referentie

Welke van de twee meest populaire borstkolven is het beste?

6. Verschillen in IQ in verband met moeder en gezin en niet met borstvoeding

In deze studie werd gekeken naar moedermelk en met DHA verrijkte flesvoeding en werd geconcludeerd dat de hogere IQ-testprestaties niet zozeer verband hielden met de melk als wel met het IQ van de moeder en andere gezinsfactoren. De studie toonde wel hogere IQ’s aan in met DHA verrijkte formules dan in niet met DHA verrijkte formules. Referentie

 

7. De veronderstelling dat natuurlijk altijd het beste is, negeert het voor de hand liggende

Natuurlijk is goed. Maar er zijn miljoenen door de mens gemaakte uitvindingen, waaronder duizenden medicijnen, die ook goed zijn. De levensverwachting is drastisch toegenomen dankzij medicijnen, medische hulpmiddelen en procedures die op geen enkele manier als “natuurlijk” kunnen worden bestempeld. Referentie

8. Formule-gevoede baby’s slapen veel beter

Talrijke studies tonen aan dat baby’s van verschillende leeftijden minder vaak ’s nachts wakker worden dan baby’s die borstvoeding krijgen. Ook sliep een veel lager percentage van de baby’s die borstvoeding kregen op de leeftijd van 6 maanden de hele nacht door dan hun met flesvoeding gevoede tegenhangers. Referentie

9. Slaapgebrek is slecht voor moeders, waardoor het slecht is voor baby’s

Slaapgebrek is een oorzaak van postnatale depressie, vijandigheid en ander negatief gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op baby’s. Referentie

 

Wat is het verschil tussen de Spectra S1 en S2 borstkolven?

10. Formulevoeding voorkomt geen huid-op-huidcontact

Er zijn veel voordelen aan huid-op-huid contact met je baby, vooral voor premature baby’s. Maar flesvoeding weerhoudt je er niet van om van deze ervaring te profiteren. Referentie

11. Borstvoeding geven is moeilijk voor bijna iedereen die het doet

Dat borstvoeding op de een of andere manier moeilijk is voor bijna iedereen die het probeert, wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Bijna alles wat goed is in het leven heeft zijn uitdagingen. U moet zich er echter van bewust zijn dat als alles vlot en pijnloos verloopt, u een uitzondering bent. Deze lactatiekundige zegt “iedereen heeft het moeilijk in het begin”. Referentie

12. Formule is duur, maar borstvoeding is niet gratis

Formule kost ongeveer $50 per maand de eerste maand en $100 daarna. U kunt minder uitgeven als u Sams of Costco koopt, en meer als u niet-generieke of topmerken koopt.

 

Moeders die borstvoeding geven, kopen meestal borstkolven, beha’s, kussens, kompressen, kleding, sjaals, omslagdoeken, enz. En ook, dat moedermelk niet uit de lucht komt vallen. Moeders die borstvoeding geven, verbranden gemiddeld 500 calorieën per dag, wat betekent dat zij meer voedsel consumeren, gewoonlijk vitaminen innemen en lactatiedeskundigen bezoeken. Alles wel beschouwd, kan borstvoeding even duur zijn als flesvoeding, als je een eerlijke inschatting maakt.

De waarheid is dat elke baby moet eten en dat voedsel nooit gratis is. Referentie

13. Een combinatie van flesvoeding en borstvoeding kan de borstvoeding verlengen

Uit deze studie bleek dat wanneer baby’s in de eerste dagen naast borstvoeding ook flesvoeding kregen, de moeders langer borstvoeding bleven geven. Referentie

Welke formule is het best voor zuigelingen die lactose-intolerant zijn?

14. Borstvoeding wordt zelden volgehouden

Het Baby-Friendly Hospital Initiative bood moeders steun en aanmoediging om borstvoeding te geven. Zelfs met deze steun gaf slechts 43% van de moeders na drie maanden uitsluitend borstvoeding. Van de moeders die geen steun ontvingen, gaf slechts 6% uitsluitend borstvoeding. Referentie

 

15. Moeders die borstvoeding geven zijn geneigd mastitis te ontwikkelen

Mastisis is een vieze borstontsteking en 20% van de borstvoedende moeders in deze studie ontwikkelden de aandoening ergens in de 6 maanden na de bevalling. Andere studies hebben aangetoond dat 10% mastisis ontwikkelt. Referentie

16. Moeders die borstvoeding geven ondervinden meer inkomstenderving

Een baby krijgen gaat gepaard met een compromis over je carrière. In deze studie leden borstvoedende moeders een groter inkomensverlies dan flesvoedende moeders en moeders die minder lang borstvoeding gaven. Referentie

17. Flesvoedende vaders krijgen meer babytijd en moeders krijgen een pauze

Ik heb twee kinderen borstvoeding en twee kinderen flesvoeding gegeven. In mijn familie genoot mijn man van de band tijdens de flesvoeding met de baby’s. Ik waardeerde zeker de hulp en de extra slaap. Vele andere gezinnen hebben hetzelfde meegemaakt. Referentie

 

18. Vaders van baby’s die borstvoeding krijgen voelen zich buitengesloten

In deze studie werd de rol van de vader in borstvoedingssituaties onderzocht en werd vastgesteld dat vaders weliswaar bij het proces betrokken en opgevoed wilden worden, maar dat zij dat in de praktijk niet waren. Referentie

19. Babyvoeding wordt steeds beter

Moedermelk heeft verbazingwekkende voedingsvoordelen en formulebedrijven gaan door met het introduceren van elementen in babyvoeding. Veel formules bevatten nu ook DHA en ARA. Andere zijn probiotica en prebiotica. Deze toevoegingen zijn het resultaat van onderzoek naar de inhoud van menselijke moedermelk. Referentie

Referenties

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614000549 2. http://lcs.ios.ac.cn/~shil/wiki/index.php/User:Meige906ni 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12055061 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19595371 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17855282 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133326 7. https://www.timetocleanse.com/natural-isnt-always-best-heres/https://health.usnews.com/health-news/blogs/eat-run/2013/08/21/dont-mistake-natural-for-good 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12055061https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133326https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614000549https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12055061https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133326 9. http://pediatrics.aappublications.org/content/77/3/322https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9423387https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1778851/?page=1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6678186https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23331519 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16128972 10. https://www.fitpregnancy.com/baby/baby-care/kangaroo-care-9-benefits-skin-skin-contact 11. https://kellymom.com/bf/normal/whenbreastfeedingishard/ 12. https://www.dailyworth.com/posts/the-true-cost-of-breastfeeding 13. https://www.ucsf.edu/news/2013/05/105831/early-formula-use-helps-some-mothers-breastfeed-longer 14. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/193490 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9785526 16. http://asr.sagepub.com/content/77/2/244.abstract17. http://theweek.com/articles/444673/how-formulafeeding-made-husband-better-father18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4282396/19. http://babyformulaexpert.com/baby-formula-extras/

 

 

 

 

Plaats een reactie