Connecticut Car Seat Laws in 2021

In Connecticut moet een kind van minder dan twee jaar of minder dan 30 pond dat in een motorvoertuig over de weg wordt vervoerd, tegen de rijrichting in in een autostoeltje met vijfpuntsgordel zitten. Een kind tussen twee en vier jaar oud of tussen dertig en negenendertig pond moet achterwaarts of voorwaarts gericht in een autostoeltje met vijfpuntsgordel zitten.

Een kind tussen vijf en zeven jaar oud of tussen veertig en negenenvijftig pond moet achterwaarts of voorwaarts gericht in een autostoeltje met vijfpuntsgordel of een stoelverhoger met een veiligheidsgordel zitten. Een kind tussen acht en vijftien jaar oud of dat ten minste zestig pond weegt, moet gebruik maken van een autostoeltje, een stoelverhoger of een veiligheidsgordel. Als een bestuurder tussen de vijftien en zeventien jaar oud is, moeten de bestuurder en alle passagiers veiligheidsgordels dragen.

 

Baby’s en kinderen jonger dan twee jaar

Een kind dat jonger is dan twee jaar of minder weegt dan 30 pond moet achterwaarts gericht zitten in een autostoeltje met een vijfpuntsgordel dat is goedgekeurd door het Department of Motor Vehicles. Een naar achteren gericht kinderveiligheidssysteem mag niet worden gebruikt op een voorstoel met een functionele airbag aan passagierszijde.

Kinderen van twee tot vier jaar

Een kind tussen twee en vier jaar oud of dat ten minste dertig maar minder dan veertig pond weegt, moet achterwaarts of voorwaarts gericht in een autostoeltje zitten met een vijfpuntsgordel die is goedgekeurd door het Department of Motor Vehicles.

Kinderen van vijf tot zeven jaar

Een kind tussen vijf en zeven jaar oud of dat ten minste veertig maar minder dan zestig pond weegt, moet naar achteren of naar voren gericht in een kinderbeveiligingssysteem met een vijfpuntsgordel of een stoelverhoger worden vervoerd, vastgemaakt met een door het Department of Motor Vehicles goedgekeurde veiligheidsgordel.

Een zitverhoger mag alleen worden gebruikt als het motorvoertuig is voorzien van een veiligheidsgordel met een schoudergordel, een lussterkte door de volledige bevestiging van ten minste vierduizend pond en een sluiting of sluitinrichting die met één hand kan worden ontgrendeld met een trekkracht van minder dan vijfenveertig pond.

 

Kinderen van acht tot vijftien jaar

Een kind tussen acht en vijftien jaar oud of dat ten minste zestig pond weegt, moet gebruik maken van een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem of een veiligheidsgordel.

Kinderen ouder dan vijftien jaar

Als de bestuurder van een motorvoertuig tussen de vijftien en zeventien jaar oud is, moeten de bestuurder en de passagiers een veiligheidsgordel dragen.

Leerlingenvervoer

In een voertuig voor leerlingenvervoer moet een kind dat jonger is dan vier jaar of minder dan veertig pond weegt, gebruik maken van een door het Department of Motor Vehicles goedgekeurd autostoeltje. Een kind van vier jaar of ouder moet gebruik maken van een goedgekeurde autostoel, een stoelverhoger of een veiligheidsgordel.

Sancties op overtredingen

Een overtreding van de veiligheidsgordel is een overtreding. Een bestuurder jonger dan achttien jaar krijgt een boete van $75,00 voor een eerste overtreding, maar krijgt geen punten voor zijn of haar rijbewijs.

Een eerste overtreding van de wet op het kinderbeveiligingssysteem is een overtreding. Voor een eerste of tweede overtreding moet u een veiligheidscursus voor autostoeltjes volgen die wordt aangeboden of goedgekeurd door het Department of Motor Vehicles. Uw rijbewijs kan tot twee maanden worden ingetrokken als u de cursus niet bijwoont of voltooit. Bij een tweede overtreding krijgt u een boete van maximaal $199,00. Voor een derde of volgende overtreding, een misdrijf van klasse A, kunt u worden veroordeeld tot maximaal een jaar opsluiting, een boete van maximaal $1.000,00, of beide.

 

* Mw. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie