Florida Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Florida moet eenieder die een motorvoertuig bestuurt op de weg, in straten of op snelwegen terwijl hij een kind van vijf jaar of jonger vervoert, ervoor zorgen dat het kind wordt beschermd door naar behoren gebruik te maken van een kinderbeveiligingssysteem dat op botsingen is getest en door de federale overheid is goedgekeurd. De wet bepaalt echter dat de ouder, de voogd of een andere persoon die verantwoordelijk is voor het welzijn van het kind, verplicht is ervoor te zorgen dat een persoon die het kind vervoert, voldoet aan het voorschrift om een kinderbeveiligingssysteem te gebruiken.

Volgens de wet inzake kinderbeveiligingssystemen wordt een motorvoertuig gedefinieerd als een voertuig met eigen aandrijving dat niet op rails of geleiders wordt voortbewogen. Deze definitie omvat geen schoolbussen; andere bussen die worden gebruikt voor het vervoer van personen tegen vergoeding; landbouwtractoren of andere landbouwwerktuigen; vrachtwagens met een bruto voertuiggewicht van meer dan 26.000 pond; motorfietsen; bromfietsen; of fietsen.

Baby’s en kinderen tot drie jaar

Een kind tot drie jaar moet op de juiste manier worden vastgemaakt in een door de federale overheid goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem dat op een botsing is getest. Deze voorziening moet een afzonderlijke drager zijn of een in het voertuig geïntegreerd kinderzitje van de fabrikant.

 

Kinderen van vier tot vijf jaar

Een kind tussen vier en vijf jaar oud moet op de juiste wijze worden vastgemaakt in een door de federale overheid goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem dat op een botsing is getest. Deze voorziening kan een afzonderlijke drager, een in het voertuig geïntegreerd kinderzitje van de fabrikant of een stoelverhoger voor kinderen zijn.

Sancties op overtredingen

Een overtreding van de wet op kinderzitjes is een verkeersovertreding die bestraft kan worden met een boete van $30,00 en 3 punten op uw rijbewijs. Met toestemming van de rechtbank kunt u echter deelnemen aan een veiligheidsprogramma voor kinderzitjes dat is goedgekeurd door het Department of Highway Safety and Motor Vehicles en de hoofdrechter van het circuit waar uw overtreding plaatsvond. Na voltooiing van het programma kan de rechtbank naar eigen goeddunken afzien van de boete en van de puntenbeoordeling. De vergoeding voor de cursus moet redelijk zijn in verhouding tot de kosten van het verstrekken van de cursus.

Vrijstellingen

De term “motorvoertuig” in de wet betreffende kinderbeveiligingssystemen omvat geen schoolbussen; andere bussen die worden gebruikt voor het vervoer van personen tegen vergoeding; landbouwtractoren of andere landbouwwerktuigen; vrachtwagens met een bruto voertuiggewicht van meer dan 26.000 pond; motorfietsen; bromfietsen; of fietsen.

 

Het voorschrift om een kinderbeveiligingssysteem te gebruiken is niet van toepassing wanneer een kind naar behoren wordt omgord door een veiligheidsgordel en het kind: wordt vervoerd door een operator die geen direct familielid van het kind is en niet wordt gecompenseerd voor het vervoer; wordt vervoerd vanwege een medische noodsituatie waarbij het kind betrokken is; of een medische aandoening heeft die een uitzondering op het voorschrift vereist, welke door een deskundige op het gebied van de gezondheidszorg naar behoren is gedocumenteerd.

De verplichting om een kinderbeveiligingssysteem te gebruiken geldt niet voor taxi’s, limousines, sedans, bestelwagens, bussen, touringcars of andere passagiersvoertuigen die door een bestuurder worden bestuurd, wanneer de bestuurder en het motorvoertuig zijn ingehuurd en worden gebruikt om tegen vergoeding personen te vervoeren.

* Ms. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie