Georgia Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Georgia moet een kind dat jonger is dan acht jaar, naar behoren worden beveiligd door een kinderbeveiligingssysteem wanneer het wordt vervoerd in een rijdende personenauto, bestelwagen of pick-up truck op een openbare weg, trottoir of snelweg. Het veiligheidssysteem voor kinderen moet geschikt zijn voor de lengte en het gewicht van het kind en goedgekeurd zijn door het Amerikaanse ministerie van Vervoer voor naleving van de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen. Om aan de wet betreffende het beveiligingssysteem voor kinderen te voldoen, moet het beveiligingssysteem voor kinderen volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden geïnstalleerd en gebruikt.

Kinderen jonger dan acht jaar

Een kind dat jonger is dan acht jaar moet op de achterbank in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgezet wanneer het wordt vervoerd in een rijdende personenauto, bestelwagen of pick-uptruck op een openbare weg, een trottoir of een autoweg. Het veiligheidssysteem voor kinderen moet de juiste maat voor het kind hebben, volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden geïnstalleerd en voldoen aan de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen.

 

Kinderen tussen vier en zeven jaar die met bussen worden vervoerd

Kinderen tussen vier en zeven jaar oud moeten in de bus naar behoren worden beveiligd door een kinderbeveiligingssysteem.

Sancties op overtredingen

Als u de wet op het beveiligingssysteem voor kinderen overtreedt, krijgt u een boete van $50,00 voor een eerste overtreding of $100,00 voor een tweede of volgende overtreding. Het gerecht mag geen extra kosten of toeslagen opleggen. De rechtbank stuurt een verslag van de uitspraak van uw zaak naar het Department of Driver Services, uitsluitend voor het verzamelen van gegevens.

Vrijstellingen

Uw kind mag alleen met een heupgordel worden vastgemaakt als uw kind ten minste 40 pond weegt en: het motorvoertuig niet is uitgerust met zowel heup- als schoudergordels; of alle andere heup- en schoudergordels, met uitzondering van de bestuurderszitplaats, worden gebruikt om andere kinderen op de juiste wijze vast te maken.

 

Uw kind kan op de juiste manier op de voorstoel van een motorvoertuig worden vervoerd als het voertuig niet over een geschikte achterzitplaats beschikt om het kind op de juiste manier op zijn plaats te houden of als alle geschikte achterzitplaatsen bezet zijn door andere kinderen.

Uw kind kan worden vrijgesteld van de verplichting om een kinderbeveiligingssysteem te gebruiken indien u, de ouder of voogd van het kind, een schriftelijke verklaring van een arts overlegt waaruit blijkt dat uw kind een lichamelijke of medische aandoening heeft waardoor het niet op de voorgeschreven wijze kan worden geplaatst of vastgezet.

Uw kind mag in een veiligheidsgordel worden vastgemaakt in plaats van in een kinderbeveiligingssysteem als u, de ouder of voogd van het kind, kunt aantonen dat uw kind langer is dan 1,80 m.

Taxi’s en voertuigen voor openbaar vervoer vallen niet onder de definitie van een “personenauto, bestelwagen of pick-up truck” in de zin van de wet betreffende kinderbeveiligingssystemen.

Schoolbussen zijn niet verplicht kinderen tussen vier en zeven jaar naar behoren vast te zetten met een kinderbeveiligingssysteem voor passagiers.

Multifunctionele schoolbussen zijn niet verplicht om kinderen van vijf jaar of ouder in een kinderbeveiligingssysteem te vervoeren.

 

* Mw. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie