Illinois Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Illinois bepaalt de Child Passenger Protection Act dat een persoon die een kind jonger dan acht jaar vervoert op een weg, straat of snelweg in een niet-commercieel motorvoertuig, een vrachtwagen of vrachtwagentrekker met veiligheidsgordels, een motorvoertuig met een gewicht van 9.000 pond of minder, of een recreatievoertuig, verantwoordelijk is voor het naar behoren vastzetten van het kind in een geschikt kinderbeveiligingssysteem. Als ouder of wettelijke voogd bent u wettelijk verplicht een kinderbeveiligingssysteem te verstrekken aan iedereen die uw kind vervoert.

Baby’s en kinderen tot twee jaar oud

Iedereen die een kind jonger dan twee jaar vervoert in een motorvoertuig dat is ontworpen voor het vervoer van ten hoogste tien personen, of in een motorvoertuig dat wordt gebruikt voor vrachtvervoer, vrachtvervoer, landbouw of recreatie en dat ten hoogste 3000 kg weegt, moet het kind naar behoren vastmaken in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem totdat het kind ten minste 40 kg weegt of ten minste 45 cm lang is. Een kinderbeveiligingssysteem is een voorziening die is ontworpen om een kind op zijn plaats te houden, te laten zitten of te laten zitten en moet voldoen aan de normen van het Amerikaanse ministerie van Vervoer.

 

Kinderen van twee tot acht jaar

Een kind tussen twee en acht jaar mag op de achterbank van een motorvoertuig alleen een heupgordel dragen indien het motorvoertuig niet is voorzien van een combinatie heup- en schoudergordel en het kind meer dan veertig pond weegt.

Kinderen van acht tot vijftien jaar

Iedereen die een kind tussen acht en vijftien jaar oud vervoert, is verantwoordelijk voor het correct vastmaken van dat kind in een veiligheidsgordel.

Kinderen van acht tot achttien jaar

Indien de persoon die een kind tussen acht en achttien jaar vervoert ook jonger is dan achttien jaar, is die persoon verantwoordelijk voor het vastzetten van dat kind in een veiligheidsgordel die correct is afgesteld en vastgemaakt of in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Indien de persoon die een kind tussen acht en achttien jaar vervoert ouder is dan achttien jaar maar in de zes maanden voorafgaand aan zijn of haar achttiende verjaardag is veroordeeld voor een verkeersovertreding, is die persoon verantwoordelijk voor het vastzetten van dat kind in een veiligheidsgordel die correct is afgesteld en vastgemaakt of in een geschikt kinderbeveiligingssysteem totdat zes opeenvolgende maanden zijn verstreken zonder dat opnieuw een veroordeling voor een verkeersovertreding is uitgesproken.

 

Sancties op overtredingen

Een eerste overtreding van de Child Passenger Protection Act is een kleine overtreding en wordt bestraft met een boete van 75,00 dollar. Indien u een eerste overtreding ten laste wordt gelegd, wordt u niet veroordeeld indien u aan de rechter afdoende bewijs levert dat u over een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem beschikt en dat u een instructiecursus over de installatie van een kinderbeveiligingssysteem hebt gevolgd.

Een tweede of volgende overtreding van de Child Passenger Protection Act is ook een kleine overtreding, maar wordt bestraft met een boete van $200,00. U kunt een veroordeling voor een tweede of volgende overtreding niet vermijden door aan de rechtbank te bewijzen dat u over een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem beschikt en dat u een instructiecursus hebt gevolgd.

U kunt echter wel een instructiecursus kinderveiligheid volgen bij een kinderveiligheidstechnicus of -instructeur die is gecertificeerd door het National Child Passenger Safety Training Program. Deze cursus omvat onderricht over de juiste installatie van een kinderbeveiligingssysteem en een inspectie van het kinderbeveiligingssysteem. Na afloop zal de technicus u een brief overhandigen die u bij uw verplichte verschijning voor de rechtbank moet overleggen, waarin staat dat u vrijwillig hebt deelgenomen aan de instructie en deze hebt voltooid.

 

Vrijstellingen

De Illinois Child Passenger Protection Act is niet van toepassing op motorfietsen.

Uw kind kan worden vrijgesteld van de Illinois Child Passenger Protection Act als hij of zij een lichamelijke handicap heeft waardoor hij of zij niet op de juiste manier in een zitje kan worden vastgezet en als zijn of haar handicap naar behoren door een arts is gecertificeerd. De arts moet de aard van de handicap van uw kind aangeven en de reden waarom uw kind niet op de juiste manier kan worden vastgehouden.

* Ms. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie