Iowa Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Iowa moet een kind van minder dan één jaar dat minder dan 20 pond weegt, tijdens het vervoer in een motorvoertuig dat aan de registratieplicht is onderworpen, worden vastgemaakt in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem. Een kind dat jonger is dan één jaar en meer weegt dan twintig pond moet worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt.

Een kind tussen één en vijf jaar oud moet worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt.

En een kind tussen zes en zeventien jaar oud moet worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat wordt gebruikt volgens de instructies van de fabrikant of met een goedgekeurde veiligheidsgordel of veiligheidstuigje.

Een kinderbeveiligingssysteem is een speciaal ontworpen zitsysteem, zoals een autostoeltje, een stoelverhoger of een gordelplaatser, dat voldoet aan de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen.

Baby’s en kinderen tot één jaar oud

Een kind dat jonger is dan één jaar en minder dan 20 kg weegt, moet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt, worden vastgemaakt wanneer het wordt vervoerd in een motorvoertuig dat moet worden geregistreerd. Een kind dat jonger is dan één jaar en twintig pond of meer weegt, moet worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt, wanneer het wordt vervoerd in een motorvoertuig dat moet worden geregistreerd.

 

Kinderen van één tot vijf jaar

Een kind van één tot vijf jaar oud moet in een kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt, worden vastgemaakt wanneer het in een aan registratie onderworpen motorvoertuig wordt vervoerd.

Kinderen van zes tot zeventien jaar

Een kind tussen zes en zeventien jaar oud moet in een kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt of met een goedgekeurde veiligheidsgordel of veiligheidstuigje worden vastgemaakt wanneer het in een motorvoertuig wordt vervoerd waarvoor registratie verplicht is.

Sancties op overtredingen

Een overtreding van de wet van Iowa betreffende kinderzitjes is een eenvoudig misdrijf. Overtreding van de bepalingen van de wet inzake veiligheidsgordels of -tuigen wordt bestraft met een boete van 50,00 dollar. Op overtreding van de bepaling van de wet inzake kinderbeveiligingssystemen staat een boete van $100,00.

 

Voor een eerste overtreding van de bepaling van de wet inzake kinderbeveiligingssystemen kunt u niet worden veroordeeld indien u binnen een redelijke termijn aan de rechter kunt bewijzen dat u een kinderbeveiligingssysteem hebt gekocht of aangeschaft dat voldoet aan de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen.

Als u een motorvoertuig bestuurt en een passagier vervoert die jonger is dan veertien jaar of een passagier van veertien jaar of ouder die door een tijdelijke of permanente handicap niet in staat is zijn of haar veiligheidsgordel goed vast te maken, kan u een overtreding ten laste worden gelegd. Als u een passagier van veertien jaar of ouder zonder handicap vervoert die de veiligheidsgordel of het veiligheidsharnas overtreedt, kan de passagier een overtreding ten laste worden gelegd.

Als u met uw kind in een taxi reist of in een persoonlijk voertuig dat wordt bestuurd door een chauffeur van een vervoersnetwerkbedrijf en daarbij de bepaling inzake kinderbeveiligingssystemen of de bepaling inzake veiligheidsgordels of -harnassen van de wet overtreedt, kan u een overtreding ten laste worden gelegd. Als u niet met uw kind reist, kan de taxichauffeur of de bestuurder van het voertuig van een vervoersnetwerkbedrijf worden beschuldigd van een overtreding.

 

Vrijstellingen

Uw kind hoeft mogelijk niet te worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt of met een goedgekeurde veiligheidsgordel of veiligheidstuigje als het in een schoolbus of op een motorfiets wordt vervoerd.

Uw kind hoeft niet in een kinderbeveiligingssysteem te zitten dat volgens de instructies van de fabrikant wordt gebruikt of met een goedgekeurde veiligheidsgordel of veiligheidstuigje: als het wordt vervoerd door een vredesambtenaar in functie; als het wordt vervoerd in een motorvoertuig van modeljaar 1965 of ouder, een goedgekeurd hulpverleningsvoertuig of een bus; als het wordt vervoerd in een kampeerwagen of een recreatief voertuig voor motorsport en het niet op de passagiersstoel voorin zit.

Indien een bevoegde arts heeft verklaard dat uw kind een medische, lichamelijke of geestelijke aandoening heeft waardoor het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem, veiligheidsgordel of veiligheidstuigje niet mogelijk of niet raadzaam is; of indien het kind op de achterbank van een motorvoertuig zit en er geen veiligheidsgordel beschikbaar is omdat alle veiligheidsgordels door andere inzittenden worden gebruikt, of omdat een kinderbeveiligingssysteem zich op de zitplaats bevindt waarvoor een gordel is aangebracht

* Ms. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

 

Plaats een reactie