Kentucky Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Kentucky moeten de bestuurder en alle passagiers in een motorvoertuig dat na 1965 is gebouwd, een naar behoren afgestelde en vastgemaakte veiligheidsgordel dragen wanneer zij op de wegen van Kentucky reizen, tenzij de passagier een kind is dat naar behoren in een kinderbeveiligingssysteem is vastgemaakt.

In de Kentucky-wet is niet bepaald hoe lang een kind tegen de rijrichting in in een kinderbeveiligingssysteem moet zitten, tot welke leeftijd een kind op de juiste wijze in een kinderbeveiligingssysteem moet worden vastgemaakt, of vanaf welke leeftijd een kind op de juiste wijze in een stoelverhoger of veiligheidsgordel mag worden vastgemaakt in plaats van in een kinderbeveiligingssysteem.

In plaats daarvan eist de wet van Kentucky dat een kind dat kleiner is dan 50 cm, bij vervoer in een motorvoertuig op een rijweg, straat of autoweg moet zijn vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen. Een kinderbeveiligingssysteem wordt gedefinieerd als een inrichting die voldoet aan alle toepasselijke federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen en die is vervaardigd om een kind in een motorvoertuig te vervoeren. Een motorvoertuig wordt gedefinieerd als een voertuig dat is ontworpen voor het vervoer van tien of minder passagiers en dat wordt gebruikt voor het vervoer van personen.

Autostoeltjes voor baby’s en cabriolets die aan alle federale veiligheidsnormen voldoen, zijn voorbeelden van kinderbeveiligingssystemen waarnaar in de Kentucky-wetgeving inzake autostoeltjes wordt verwezen.

 

Wetshandhaving mag een persoon die de veiligheidsgordelwet overtreedt, staande houden of in hechtenis nemen

Met de goedkeuring van House Bill 117 in 2006 kan een wetshandhavingsambtenaar elk voertuig aanhouden wegens overtreding van de Kentucky-wetgeving inzake veiligheidsgordels, met inbegrip van overtreding van de wetgeving inzake kinderbeveiligingssystemen.

De wetshandhaving mag geen wegversperringen opwerpen uitsluitend om op overtredingen te controleren

Het is alle wetshandhavingsdiensten in Kentucky verboden wegversperringen op te zetten uitsluitend om te controleren op overtredingen van de Kentucky-wet op de veiligheidsgordel. Als u echter wordt aangehouden bij een wegversperring die voor een ander doel is opgezet, kunt u een uniforme dagvaarding krijgen voor het overtreden van de veiligheidsgordelwetten van Kentucky.

 

Verkoop en registratie van nieuwe personenauto’s

Alle nieuwe personenvoertuigen die in Kentucky worden verkocht en alle nieuwe personenvoertuigen die in Kentucky worden geregistreerd, moeten voorzien zijn van geschikte verankeringen of bevestigingen op de voorstoelen die aan de vloer of de zijkanten van de achterzijde van de zitplaatsen zijn bevestigd en waaraan veiligheidsgordels kunnen worden vastgemaakt.

Vrijstellingen

U kunt worden vrijgesteld van het dragen van een veiligheidsgordel als u in het bezit bent van een schriftelijke verklaring van een erkende arts of chiropractor waaruit blijkt dat u om medische of lichamelijke redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen. Deze bepaling vervangt alle plaatselijke verordeningen betreffende veiligheidsgordels.

U kunt worden vrijgesteld van de verplichting om een veiligheidsgordel te dragen als u uw taken als briefvervoerder voor de United States Postal Service uitoefent. Deze bepaling vervangt alle plaatselijke verordeningen betreffende veiligheidsgordels.

U kunt van de verplichting om een kinderbeveiligingssysteem te gebruiken worden vrijgesteld indien uw voertuig een motorfiets, een door een motor aangedreven fiets of een landbouwvoertuig is met een brutogewicht van één ton of meer en alleen voor landbouwgebruik is geregistreerd.

 

* Mw. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie