North Dakota Car Seat Laws in 2019

Wij zijn moeder-ondersteunend. Als u via links op onze site iets koopt, kunnen wij een commissie verdienen.

Volgens de wet van North Dakota moet een kind dat jonger is dan acht jaar en kleiner is dan zevenenvijftig inch, wanneer het in een rijdend motorvoertuig wordt vervoerd, volgens de instructies van de fabrikant op de juiste wijze worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de normen van het Department of Transportation van de Verenigde Staten. Een kind tussen acht en zeventien jaar oud of ten minste zevenenvijftig centimeter lang moet, overeenkomstig de instructies van de fabrikant, op de juiste wijze worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de normen van het Department of Transportation van de Verenigde Staten, of moet, wanneer het in een rijdend motorvoertuig wordt vervoerd, op de juiste wijze worden vastgesnoerd in een veiligheidsgordel. Een kinderbeveiligingssysteem wordt gedefinieerd als een autostoeltje of een stoelverhoger. Een motorvoertuig moet zijn uitgerust met ten minste één kinderbeveiligingssysteem voor elk kind dat wordt vervoerd, tenzij het motorvoertuig vóór 1 januari 1965 is gebouwd en oorspronkelijk niet met veiligheidsgordels was uitgerust.

 

Baby’s en kinderen tot acht jaar oud en kleiner dan zevenenvijftig centimeter

Een kind dat jonger is dan acht jaar en kleiner is dan zevenenvijftig centimeter moet, wanneer het in een rijdend motorvoertuig wordt vervoerd, volgens de instructies van de fabrikant op de juiste wijze worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de normen van het Department of Transportation van de Verenigde Staten. Het motorvoertuig moet uitgerust zijn met ten minste één kinderbeveiligingssysteem voor elk kind.

Kinderen van acht tot en met zeventien jaar oud of met een lengte van ten minste zevenenvijftig centimeter

Een kind tussen acht en zeventien jaar oud of ten minste 57 cm lang moet, wanneer het in een rijdend motorvoertuig wordt vervoerd, volgens de instructies van de fabrikant naar behoren worden vastgemaakt in een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de normen van het Department of Transportation van de Verenigde Staten, of in een veiligheidsgordel die op de juiste wijze is vastgegespt.

Sancties op overtredingen

Als u in North Dakota een motorvoertuig bestuurt, moet u ervoor zorgen dat alle kinderen onder de achttien jaar naar behoren worden vastgehouden in een kinderbeveiligingssysteem, zoals een autostoeltje of een stoelverhoger, of door een veiligheidsgordel. U kunt een boete krijgen van $25,00 en één punt worden afgetrokken van uw rijbewijs voor een overtreding van de wet van North Dakota inzake kinderbeveiligingssystemen, die de eis bevat dat een kind tussen acht en zeventien jaar oud of minstens zevenenvijftig inch moet worden vastgezet in een kinderbeveiligingssysteem of door een veiligheidsgordel.

 

In North Dakota mag u door een politieagent worden staande gehouden voor een vermoedelijke overtreding van de wet betreffende het beveiligingssysteem voor kinderen, ook al mag u niet door een politieagent worden staande gehouden voor een vermoedelijke overtreding van de wet betreffende de veiligheidsgordel

North Dakota’s wet op de veiligheidsgordel is een secundaire wet. Een ambtenaar mag u niet aanhouden voor een vermoedelijke overtreding van de wet op de veiligheidsgordel, tenzij hij of zij u heeft aangehouden of vastgehouden voor een vermoedelijke overtreding van een andere primaire wet. De wet van North Dakota inzake kinderzitjes is echter een primaire wet. Een agent kan u aanhouden of in hechtenis nemen wegens een vermoedelijke overtreding van de wet op het beveiligingssysteem voor kinderen. Deze wet bepaalt onder meer dat een kind tussen acht en zeventien jaar oud of ten minste zevenenvijftig centimeter lang in een kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel moet worden vastgehouden.

 

Vrijstellingen

Uw kind kan worden vrijgesteld van de wet van North Dakota inzake kinderbeveiligingssystemen als het wordt vervoerd in een motorvoertuig dat op het ogenblik van de fabricage niet met veiligheidsgordels was uitgerust.

Uw kind kan worden vrijgesteld van de wet op kinderzitjes in North Dakota als het wordt vervoerd in een noodsituatie.

* Ms. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

Denise praktiseert familierecht bij Blake Law, LLC in Westminster, Maryland. Zij heeft een Juris Doctor met de nadruk op familierecht van de Universiteit van Baltimore School of Law.

 

 

 

 

Plaats een reactie