Oregon Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Oregon moet een kind dat jonger is dan zestien jaar, wanneer het als passagier in een motorvoertuig over de weg wordt vervoerd, naar behoren zijn beveiligd met een veiligheidssysteem voor kinderen, een veiligheidsgordel of een veiligheidstuigje dat voldoet aan de normen en specificaties van het Department of Transportation. Een kind jonger dan zestien jaar moet naar behoren worden vastgemaakt met een veiligheidstuigje of veiligheidsgordel wanneer het een terreinvoertuig bestuurt op openbaar terrein, met inbegrip van particulier terrein dat voor het publiek is opengesteld voor het gebruik van terreinvoertuigen. Een kind van zestien jaar of ouder moet naar behoren worden vastgemaakt met een veiligheidsgordel of veiligheidstuigje dat voldoet aan de normen en specificaties van het Department of Transportation (Ministerie van Verkeer), wanneer het als passagier in een motorvoertuig op de weg wordt gebruikt of vervoerd.

 

Baby’s en kinderen tot twee jaar oud

Een kind jonger dan twee jaar moet goed worden vastgezet in een naar achteren gericht kinderveiligheidssysteem.

Baby-autostoeltjes zijn naar achteren gericht en cabriolet-autostoeltjes zijn naar achteren en naar voren gericht.

Kinderen van drie tot zeven jaar met een gewicht van ten hoogste veertig pond

Een kind tussen drie en zeven jaar oud dat niet meer dan 40 pond weegt, moet naar behoren worden vastgemaakt in een kinderveiligheidssysteem dat voldoet aan de minimumnormen en specificaties van het Department of Transportation voor kinderveiligheidssystemen die zijn ontworpen voor kinderen die niet meer dan 40 pond wegen. Dit omvat een naar achteren of naar voren gericht kinderautostoeltje, afhankelijk van de grootte van het kind.

Kinderen tussen drie en zeven jaar oud, met een gewicht van meer dan veertig pond en niet langer dan 1,90 m

Een kind tussen drie en zeven jaar oud dat meer dan 40 pond weegt en niet langer is dan 1,80 m, moet naar behoren worden vastgemaakt met een kinderveiligheidssysteem dat voldoet aan de minimumnormen en specificaties van het departement voor kinderveiligheidssystemen die zijn ontworpen voor kinderen van 1,80 m of kleiner. Dit omvat een naar voren gericht kinderautostoeltje, een veiligheidsstoeltje met een harnas of een stoelverhoger, afhankelijk van de grootte van het kind.

 

Een zitverhoger moet het kind zo hoog brengen dat de veiligheidsgordel of het veiligheidstuigje goed past, dat wil zeggen dat de heupgordel van de veiligheidsgordel of het veiligheidstuigje laag over de dijen is geplaatst en de schoudergordel over het sleutelbeen en weg van de nek is geplaatst. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de achterbank van het motorvoertuig niet met een schoudergordel is uitgerust en het kind met een heupgordel wordt vastgemaakt, of indien het kind naar behoren wordt vastgemaakt in een kinderveiligheidssysteem dat voldoet aan de minimumnormen en specificaties van het departement voor kinderveiligheidssystemen die zijn ontworpen voor kinderen van meer dan 40 kg.

Kinderen van acht tot vijftien jaar oud of langer dan 1,90 m

Een kind tussen acht en vijftien jaar oud of groter dan 1 meter 80 moet naar behoren worden vastgemaakt met een veiligheidsgordel of -tuigje dat voldoet aan de normen en specificaties van het Department of Transportation.

 

Kinderen van zestien tot zeventien jaar

Een kind tussen zestien en zeventien jaar oud moet naar behoren worden vastgemaakt met een veiligheidsgordel of veiligheidstuigje dat voldoet aan de normen en specificaties van het Department of Transportation (Ministerie van Verkeer), wanneer het als passagier in een motorvoertuig op de weg wordt gebruikt of vervoerd. Een kind tussen zestien en zeventien jaar dat passagier is in een particulier bedrijfsvoertuig dat is ontworpen en wordt gebruikt om niet meer dan vijftien personen te vervoeren en dat verantwoordelijk is voor een andere passagier die jonger is dan zestien jaar, moet die passagier naar behoren vastzetten in een kinderveiligheidssysteem dat voldoet aan de normen en specificaties van het Department of Transportation.

Sancties op overtredingen

Een overtreding van de Oregon veiligheidsgordelwet is een klasse D verkeersovertreding. De standaard boete is $115,00.

Vrijstellingen

Uw kind kan worden vrijgesteld van de wet van Oregon inzake kinderveiligheidszitjes, stoelverhogers of veiligheidsgordels als u een ondertekende verklaring overlegt van een arts, nurse practitioner of physician assistant waarin de redenen worden uiteengezet waarom het gebruik van een kinderveiligheidssysteem, veiligheidstuigje of veiligheidsgordel onpraktisch of schadelijk zou zijn voor uw kind vanwege zijn of haar fysieke toestand, medisch probleem of lichaamsgrootte en als de Director of Transportation een certificaat van vrijstelling voor uw kind afgeeft.

 

* Mw. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie