Rhode Island Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van Rhode Island moet een kind dat jonger is dan twee jaar of minder dan dertig pond weegt, in een naar achteren gericht autostoeltje op een achterzitplaats zitten. Een kind tussen twee en zeven jaar oud, dat kleiner is dan 1 meter 90 en minder weegt dan 80 pond, moet op een achterzitplaats in een kinderbeveiligingssysteem zitten. Een kind tussen twee en zeven jaar oud, dat ten minste 1 meter lang is of ten minste 80 kilo weegt, moet op een achterzitplaats een veiligheidsgordel en/of schoudertuigje dragen. Een kind tussen acht en zeventien jaar oud moet op elke zitplaats een veiligheidsgordel en/of een schouderharnas dragen.

 

Baby’s en kinderen tot twee jaar oud of met een gewicht van minder dan dertig pond

Een kind dat jonger is dan twee jaar of minder weegt dan 30 pond moet naar behoren worden vastgezet in een naar achteren gericht autostoeltje dat door het Department of Transportation van de Verenigde Staten is goedgekeurd, op elke achterzitplaats van het motorvoertuig wanneer het wordt vervoerd in een motorvoertuig dat op de wegen, straten of snelwegen van Rhode Island wordt gebruikt. Een achterzitplaats is een zitplaats die zich achter de bestuurder en de voorpassagier bevindt. Een kind dat door zijn lengte of gewicht te groot is geworden voor een naar achteren gericht autostoeltje, moet naar behoren worden vastgezet in een naar voren gericht autostoeltje met een harnas tot het door de fabrikant toegestane maximum.

Kinderen van twee tot zeven jaar oud, kleiner dan 1,90 m en lichter dan 80 kg

Kinderen tussen twee en zeven jaar oud, die kleiner zijn dan 1 meter 80 en die minder wegen dan 80 kilo, moeten op de achterste zitplaatsen van het motorvoertuig naar behoren worden vastgezet in een door het Department of Transportation van de Verenigde Staten goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem wanneer zij worden vervoerd in een motorvoertuig dat op de wegen, straten of snelwegen van Rhode Island wordt gebruikt. Een kind van twee jaar of ouder moet naar behoren worden vastgezet in een naar voren gericht autostoeltje met een harnas tot het door de fabrikant toegestane maximum.

 

Kinderen van twee tot zeven jaar oud en ten minste 1,90 m lang of ten minste 80 kg

Een kind tussen twee en zeven jaar oud, dat ten minste 1 meter lang is of ten minste 80 kilo weegt, moet op de juiste wijze een door het Department of Transportation van de Verenigde Staten goedgekeurde veiligheidsgordel en/of schoudertuigje dragen op elke achterzitplaats van het motorvoertuig wanneer het wordt vervoerd in een motorvoertuig dat op de wegen, straten of snelwegen van Rhode Island wordt gebruikt.

Kinderen van acht tot zeventien jaar

Een kind tussen acht en zeventien jaar oud moet op elke zitplaats naar behoren een veiligheidsgordel en/of schoudertuig dragen die door het Department of Transportation van de Verenigde Staten zijn goedgekeurd, wanneer het een motorvoertuig bestuurt of vervoerd wordt dat volgens de federale wetgeving veiligheidsgordels moet hebben op de wegen, straten of snelwegen van Rhode Island.

 

Sancties op overtredingen

Een overtreding waarbij een kind jonger dan acht jaar betrokken is, leidt tot een dagvaarding. U zult voor een hoorzitting moeten verschijnen en een boete van 85,00 dollar moeten betalen, tenzij u binnen zeven dagen na de afgifte van de boete aan de politieafdeling van afgifte een bewijs overlegt van de aanschaf van een door de federale overheid goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem. Geen veroordeling zal worden opgenomen in uw rij-record.

Voor een overtreding waarbij een kind tussen acht en zeventien jaar betrokken is, wordt een boete van $85,00 opgelegd zonder dat er een veroordeling op uw strafblad komt te staan.

Wetshandhaving kan uw voertuig aanhouden voor een vermoedelijke overtreding

Een wetshandhavingsfunctionaris mag uw motorvoertuig staande houden, inspecteren of aanhouden om vast te stellen of het voldoet aan de wet inzake kinderbeveiligingssystemen van Rhode Island.

Vrijstellingen

Uw kind kan worden vrijgesteld als hij of zij jonger is dan acht jaar, het motorvoertuig geen achterbank heeft of alle achterzitplaatsen door andere kinderen worden gebruikt, en hij of zij naar behoren op de voorstoel van het motorvoertuig wordt vervoerd.

 

Uw kind kan worden vrijgesteld als het tussen acht en zeventien jaar oud is en het een motorvoertuig voor personenvervoer bestuurt of vervoert dat vóór 1 juli 1966 is gebouwd en dat volgens de federale wetgeving niet met een veiligheidsgordel hoeft te zijn uitgerust, of dat wordt bestuurd door een brievenvervoerder van de United States Postal Service in de uitoefening van zijn of haar functie.

Uw kind kan worden vrijgesteld als hij of zij tussen acht en zeventien jaar oud is, een motorvoertuig voor personenvervoer bestuurt of wordt vervoerd en een schriftelijke verklaring van een bevoegd arts heeft, gedateerd in de afgelopen twaalf maanden, waarin staat dat hij of zij om lichamelijke of medische redenen niet in staat is een veiligheidsgordelsysteem te dragen.

* Ms. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie