South Dakota Car Seat Laws in 2021

Volgens de wet van South Dakota moet een kind dat jonger is dan vijf jaar en minder weegt dan veertig pond, wanneer het in een personenvoertuig op de straten en snelwegen van South Dakota wordt vervoerd, naar behoren worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de veiligheidsnormen van het Department of Transportation en in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant. Een kind van minder dan vijf jaar oud dat ten minste veertig pond weegt, moet in een veiligheidsgordel worden vastgemaakt wanneer het in een personenvoertuig op de straten en snelwegen van South Dakota wordt vervoerd.

Een kind tussen vijf en zeventien jaar oud moet een naar behoren afgestelde en vastgemaakte veiligheidsgordel dragen, die verplicht in het voertuig moet zijn geïnstalleerd indien het overeenkomstig de Federal Motor Vehicle Safety Standards is vervaardigd, wanneer het wordt vervoerd in een passagiersvoertuig dat op de openbare straten of snelwegen van South Dakota wordt gebruikt, en wel te allen tijde wanneer het voertuig in beweging is.

Een kind tussen veertien en zeventien jaar oud moet een naar behoren afgestelde en vastgemaakte veiligheidsgordel dragen, die verplicht in het voertuig moet zijn geïnstalleerd indien het overeenkomstig de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen is vervaardigd, wanneer het een passagiersvoertuig op de openbare straten of snelwegen van South Dakota bestuurt, en wel te allen tijde wanneer het voertuig in beweging is.

 

Baby’s en kinderen tot vier jaar en onder de veertig pond

Een kind van minder dan vijf jaar oud dat minder dan 40 pond weegt, moet bij vervoer in een personenvoertuig op de straten en snelwegen van South Dakota naar behoren worden vastgemaakt in een kinderbeveiligingssysteem dat voldoet aan de veiligheidsnormen van het Department of Transportation en in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant.

Baby’s en kinderen tot vier jaar oud en ten minste veertig pond

Een kind van minder dan vijf jaar oud dat ten minste veertig pond weegt, moet in een veiligheidsgordel worden vastgemaakt wanneer het in een personenvoertuig op de straten en snelwegen van South Dakota wordt vervoerd.

 

Kinderen van vijf tot en met zeventien jaar

Een kind tussen vijf en zeventien jaar oud moet een naar behoren afgestelde en vastgemaakte veiligheidsgordel dragen, die verplicht in het voertuig moet zijn geïnstalleerd indien het overeenkomstig de Federal Motor Vehicle Safety Standards is vervaardigd, wanneer het wordt vervoerd in een passagiersvoertuig dat op de openbare straten of snelwegen van South Dakota wordt gebruikt, en wel te allen tijde wanneer het voertuig in beweging is.

Kinderen tussen veertien en zeventien jaar oud die een personenvoertuig besturen

Een kind tussen veertien en zeventien jaar oud moet een naar behoren afgestelde en vastgemaakte veiligheidsgordel dragen, die verplicht in het voertuig moet zijn geïnstalleerd indien het overeenkomstig de federale veiligheidsnormen voor motorvoertuigen is vervaardigd, wanneer het een passagiersvoertuig op de openbare straten of snelwegen van South Dakota bestuurt, en wel te allen tijde wanneer het voertuig in beweging is.

Sancties op overtredingen

Een overtreding van de wet van South Dakota inzake kinderzitjes is een kleine overtreding. U kunt worden veroordeeld tot betaling van een vonnisbedrag van $25,00. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Vrijstellingen

Uw kind kan worden vrijgesteld van de wet van South Dakota inzake kinderbeveiligingssystemen als hij of zij wordt vervoerd in een personenauto die vóór 1966 is gefabriceerd en niet met veiligheidsgordels is uitgerust.

* Ms. Blake heeft een vergunning in de staat Maryland. De informatie in dit artikel is geen juridisch advies en schept geen advocaat-cliënt relatie.

 

 

 

Plaats een reactie